Cho mình hỏi chút .Công ty mình bị cháy mình cần làm thủ tục gì với cơ quan thuế khi chứng từ cháy hết.?

5 câu trả lời 5