Nếu sống thật ?

Khi dám đặt tất cả vào ván cờ thì ai Cần người xúi ?
10 câu trả lời 10