Mấy bạn cho mình hỏi ở cali có công ty nào xuất khẩu nho sang nước ngoài không? nếu có cho mình xin website của công ty đó?

5 câu trả lời 5