Hãy sáng tác lời mới cho bài tđn số 9 lớp 6 Ai giúp mjk vs?

4 câu trả lời 4