Đến một ngày nào đó bạn sẽ chỉ là một ký ức của ai đấy?

Hãy cố gắng làm một ký ức đẹp!
28 câu trả lời 28