Đến một ngày nào đó bạn sẽ chỉ là một ký ức của ai đấy?

Hãy cố gắng làm một ký ức đẹp!
30 câu trả lời 30