Vầng trăng thâu có một người buồn?

Ngàn vương ấu rét buốt con tim
Chỉ còn chính tim này thôi
4 câu trả lời 4