Shop bán vàng ngọc rồng uy tín 4 server?

Bán Vàng game Chú Bé Rồng Uy Tín 4 server: Bảng Giá Vàng: Thẻ 20k = 15.000.000 vàng Thẻ 50k = 40.000.000 vàng Thẻ 100k = 85.000.000 vàng Thẻ 200k = 200.000.000 vàng Thẻ 500k = 600.000.000 vàng - Bạn có nhu cầu mua Vàng thì soạn tin nhắn như sau: Mua vàng,Mã thẻ,Seri thẻ,Mệnh giá,Tên nhân vật,Máy chủ chơi... hiển thị thêm Bán Vàng game Chú Bé Rồng Uy Tín 4 server:

Bảng Giá Vàng:

Thẻ 20k = 15.000.000 vàng

Thẻ 50k = 40.000.000 vàng

Thẻ 100k = 85.000.000 vàng

Thẻ 200k = 200.000.000 vàng

Thẻ 500k = 600.000.000 vàng- Bạn có nhu cầu mua Vàng thì soạn tin nhắn như sau: Mua vàng,Mã thẻ,Seri thẻ,Mệnh giá,Tên nhân vật,Máy chủ chơi gửi vào số. 0122.956.7375Mình đi làm thường xuyên nghe máy không tiện nên các bạn nhắn tin mình sẽ trả lời ngay nhé.
Nguồn: http://quangocrong.xviet.mobi/shop-ban-vang-game-ngoc-rong-uy-tin-4-server-186637.html
5 câu trả lời 5