Lamf giường tầng?

Anh em nào biết làm giường tầng chỉ mình với hay là bản vẽ cũng được
8 câu trả lời 8