Trong nước bọn phản động còn nhiều quá. Văn hóa còn yếu quá, mất bản sắc. Tài liệu, sách vở quý hay thì mai mục, tri thức 4 bể là bán chữ.?

Chính trực hay nông nổi, chẳng có tí logic hay ăn nhập nào với nhau.Người người đâu bận tâm, đâu nắm lấy cái thực hư để rồi đáng lẽ là một bài báo lại hóa 100,1000 bài, rồi có việc để nói, có công việc để làm. Vài kẻ lợi dụng ghê lắm, truyền bá sự tạp nham, tính sai lầm lâu dần gây đau nhứt xã hội.Là Vô văn hóa, vô... hiển thị thêm Chính trực hay nông nổi, chẳng có tí logic hay ăn nhập nào với nhau.Người người đâu bận tâm, đâu nắm lấy cái thực hư để rồi đáng lẽ là một bài báo lại hóa 100,1000 bài, rồi có việc để nói, có công việc để làm.
Vài kẻ lợi dụng ghê lắm, truyền bá sự tạp nham, tính sai lầm lâu dần gây đau nhứt xã hội.Là
Vô văn hóa, vô giáo dục, kém năng lực vẫn thờ ơ, dưng dưng tự đắc....
Không giải quyết nổi.
***(có duyên với trang này, được vài người tận tình trả lời rồi mình cũng chat lại mấy câu tân tình, bây giờ thấy chán lắm)
7 câu trả lời 7