Giải thích:Tại sao những ngày có nhiệt độ 30 độ C Độ ẩm 25% lại mát mẻ còn những ngày nhiệt độ 18 Độ C độ ẩm 80-85% thì ta cảm thấy nóng bức?

5 câu trả lời 5