Tại sao khi đun nước ta không đổ nước thật đầy ấm ?

6 câu trả lời 6