Tại sao khi đun nước ta không đổ nước thật đầy ấm ?

3 câu trả lời 3