Mình đang muốn mở quán cà phê nguyên chất hà nội. bạn cho mình hỏi nhập cà phê nguyên chất hà nội ở đâu. cà phê nguyên chất hà nội ship hàng?

mình đang muốn mở quán cà phê nguyên chất hà nội. bạn cho mình hỏi nhập cà phê nguyên chất hà nội ở đâu sạch và đảm bảo chất lượng. cà phê nguyên chất hà nội ship hàng thì tốt?
Cập nhật: cam on bạn marry da tra loi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeHey3JC6HcZeuvFD67AugHpPLvmwpHBm
4 câu trả lời 4