Hình học 9 còn câu cuối khó quá. Nhờ anh Kim nguu cùng với các anh chị và các bạn giải giúp nhé! Cám ơn nhiều.?

Cho (O; R). Từ điểm P nằm ngoài đường tròn sao cho OP = 2R vẽ cát tuyến PMN (M, N thuộc (O) và M nằm giữa P và N). Từ M và N vẽ hai tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại Al Gọi I là giao điểm của OA và MN, vẽ AH vuông góc với OP tại H (H thuộc OP). a) Chứng minh A, M, N, H, O cùng nằm trên một đường tròn. b) Tính độ... hiển thị thêm Cho (O; R). Từ điểm P nằm ngoài đường tròn sao cho OP = 2R vẽ cát tuyến PMN (M, N thuộc (O) và M nằm giữa P và N). Từ M và N vẽ hai tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại Al Gọi I là giao điểm của OA và MN, vẽ AH vuông góc với OP tại H (H thuộc OP).

a) Chứng minh A, M, N, H, O cùng nằm trên một đường tròn.

b) Tính độ dài OH và tích PM.PN theo R.

c) Gọi OK là đường cao, r là bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác OAP.

CMR: 1/r = (1/AH) + (1/PI) + (1/OK)

Câu c chưa giải ra, nhờ các anh, chị và các bạn giải giúp nhé!
Cập nhật: Bạn Chu Anh ơi! làm sao chứng minh p = S/r ?
2 câu trả lời 2