Tôi làm hộ chiếu từ 2012, hạn tới 2022, chưa sử dụng lần nào, tháng 10/2016 này tôi sẽ đi Thái, không biết có cần làm lại thủ tục gì không?

4 câu trả lời 4