Em muốn làm một cô giáo?

cho e hỏi e muốn thi vào khối M vậy khi thi phần năng khiếu về văn và hát thì em có phải chuẩn bị trước 1 bài thơ hay bài hát gì không ajk... và cần phải chuẩn bị tất cả những gì nữa ạ/
3 câu trả lời 3