Mìk là h/s lớp 11. Vì đag trog kì nghỉ hè lên mìk muốn tìm một cviệc bán thời gian ( tại Hà Đôg càng tốt ). Mog mngười giúp đỡ. Xin cảm ơn!?

3 câu trả lời 3