Chỉ dùm em chỗ xem bói tình cảm hay ở sg?

"Các anh chị em ơi, mà nhất là chị em đó.
Vì việc sắp hỏi đây chắc liên quan đến chị em nhiều hơn là anh em. :D
Vì em muốn chỉ giúp em về địa chỉ xem bói tình duyên, tình yêu đúng đó mà. "
3 câu trả lời 3