Theo trí tưởng tượng của bạn thiên đường là nơi như thế nào?tại sao chúng ta ko xây nó ngay trên trái đất này.?

6 câu trả lời 6