Có phải những người Việt Nam có râu quai nón là hậu duệ của người Phương Tây lai với người Việt trong thời Pháp thuộc không?

Nếu không vì di chuyền thì làm sao để có nó?
5 câu trả lời 5