Nếu có một người cùng tên với bạn cùng sở thích với bạn và nhìn bề ngoài giống bạn y chang luôn bạn có yêu người đó ko và người đó?

có phải là bạn ko?
8 câu trả lời 8