Mình ở Diên Khánh, Khánh Hoà. Có ái biết chổ nào cho nhận hàng về gia công không? Chỉ mình với. Tks?

4 câu trả lời 4