"uống nước dừa hay nước mắc que hư"?

http://m.nhac.vui.vn/nhung-ngay-xua-than-ai-quang-le-m55099c56p41a2823.html
3 câu trả lời 3