Hình học 9, còn 2 câu cuối khó quá! Nhờ anh Kim Nguu và tất cả các anh chị giải giúp mình nhé! Cám ơn rất nhiều!?

Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Đường tròn tâm I đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E, các đường thẳng BE, CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh AH vuông góc với BC tại D và B, F, H, D cùng nằm trên một đường tròn. (câu này đã giải ra) b) Dựng hình bình hành BHCK.... hiển thị thêm Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Đường tròn tâm I đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E, các đường thẳng BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh AH vuông góc với BC tại D và B, F, H, D cùng nằm trên một đường tròn. (câu này đã giải ra)

b) Dựng hình bình hành BHCK. Chứng minh K thuộc đường tròn (O) và AH = 2OI. (câu này đã giải ra)

c) Các đường thẳng AH, BH, CH cắt đường tròn (O) lần lượt tại P, Q, R. Tính (AP/AD) + (BQ/BE) + (CE/CF)
CÂU NÀY MÌNH CHUA GIẢI RA, NHỜ CÁC ANH, CHỊ GIÚP NHÉ!

d) Gọi M là giao điểm của AH và EF, N là giao điểm của AK và BC. Chứng minh MN // HK
CÂU NÀY MÌNH CHUA GIẢI RA, NHỜ CÁC ANH, CHỊ GIÚP NHÉ!

Cám ơn tất cả
1 câu trả lời 1