Khởi đầu năng lượng cho ngày mới !?

"Có phải tùy người, tùy thầy xem bói sẽ có một trong số những cách khác nhau và thế mạnh khác nhau trong mỗi lĩnh vực không? Kiểu như chuyên xem về tình yêu, gia đình, công danh sự nghiệp, đại loại là vậy đó. Ai hay về tình yêu thì chỉ qua cho em nhé, vì hiện tại vấn đề này là em đang cần biết và cần được giải... hiển thị thêm "Có phải tùy người, tùy thầy xem bói sẽ có một trong số những cách khác nhau và thế mạnh khác nhau trong mỗi lĩnh vực không?
Kiểu như chuyên xem về tình yêu, gia đình, công danh sự nghiệp, đại loại là vậy đó.
Ai hay về tình yêu thì chỉ qua cho em nhé, vì hiện tại vấn đề này là em đang cần biết và cần được giải quyết.
Về coi bói bài Tarot thì sao ta !! "
7 câu trả lời 7