Bọc móng mất bao lâu vậy mấy bác.... em sợ để lâu thì nó sẽ đổi móng giả..... em ngồi đợi làm lấy liền có đc ko?

4 câu trả lời 4