Chọn đúng địa điểm và hợp lý !?

"Tình duyên lận đận và có một số khuất mắc nhưng chả biết tư vấn chỗ nào cả luôn.
Tính đi coi bói mà chả biết là chọn chỗ nào cho hợp lý, cho hay hết?
Các chế nào mà hay thường đi thì xem giới thiệu cho cái với được không à . Đang hot coi bí bài Tarot nhé .
5 câu trả lời 5