Uy tín và chất lượng có thể !!!?

"Các vụ mà giải quyết xem về tình duyên thì ở sài gòn này chỗ nào hay nhất vậy anh em?
Ai biết không giới thiệu cho cái đi được không ạ? Nếu được thì nhớ giới thiệu nhá, cảm ơn nhiều.
Đi một hai nơi rồi mà giờ còn muốn đi nữa đây Coi bài Tarot uy tín nhé .
5 câu trả lời 5