Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?

Cõi phù du trông thấy cũng nực cười
26 câu trả lời 26