Cho minh hỏi thuốc giảm cân lishou này gửi qua nước new zealand được ko... Ai Pik thì giúp minh giới....:))?

7 câu trả lời 7