Mình muốn đi qua cửa khẩu Cầu Treo để sang Laos mà không có hộ chiếu thì làm cách nào ạ. Mình đi xe khách từ Hà nội đi?

9 câu trả lời 9