Mấy bữa nữa mk đi sầm sơn mấy bạn đi rồi cho mk hỏi ở đấy có đồ lưu niệm gì đẹp?

5 câu trả lời 5