Mình đăng ký tài khoản face bằng yahoo. Mình ko nhận dc mail xác thực từ face cũng như từ người khác?

7 câu trả lời 7