Em vừa đổi hộ chiếu mới mà 27/7 phỏng vấn du học Mỹ. Lúc đăng kí phỏng vấn là số hộ chiếu mới! Vậy phải như thế nào ạ?

5 câu trả lời 5