Ngày giờ đặt Tỳ Hưu?

Có ai chỉ giúp mình cách xem ngày giờ để đặt Tỳ Hưu với. Mình xem hàng chục websites, mà toàn bảo "chọn ngày giờ tốt để đặt", mà ko một ai nói rõ là làm sao xem cả. Mình xem thử ngày tốt xấu thì thấy không có mục nào nói về đặt Tỳ Hưu cả, toàn là cưới hỏi, xuất hảnh, động thổ, cầu tài, thờ cúng,... Vậy... hiển thị thêm Có ai chỉ giúp mình cách xem ngày giờ để đặt Tỳ Hưu với. Mình xem hàng chục websites, mà toàn bảo "chọn ngày giờ tốt để đặt", mà ko một ai nói rõ là làm sao xem cả.
Mình xem thử ngày tốt xấu thì thấy không có mục nào nói về đặt Tỳ Hưu cả, toàn là cưới hỏi, xuất hảnh, động thổ, cầu tài, thờ cúng,... Vậy đặt Tỳ Hưu là ở mục nào?
Mình có thể lấy được âm lịch, thiên can, địa chi này nọ, cũng biết cách lấy lá số tử vi.

Xin cám ơn.
6 câu trả lời 6