Tài khoản của em trước có lưu lịch sử trò chuyện.Em còn nhớ1,2năm trước còn vô xem được.nay lên để lưu nhanh lại thi khong thay tin nao nua?

4 câu trả lời 4