NHÌN CẢNH NÀY BẠN CÓ LO LẮNG CHO ĐẤT NƯỚC KHÔNG ?

Mời bạn gõ vào đường dẫn để xem.
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t...
12 câu trả lời 12