Cho mk hỏi muốn yếm bùa giết 1 ng thì làm bằng cách nào?

13 câu trả lời 13