E chưa có kinh nghiệm về vấn đề gửi và nhận hàng qua bưu điện nên muốn hỏi chút ạk?

E bán đồ online và sắp tới có giao 1 đợt hàng e phải gửi qua bưu điện. Vậy khi e ra bưu điện có cần đóg gói sẵn ở nhà hay là ra bưu điện cho người ta kiểm hàng rồi đóg giùm mình ạk? Khi đi có cần đem theo gì nửa k và trên giấy tờ ghi nhữg gì?
6 câu trả lời 6