10/8/2014: LỄ VIÉNG (Ký)?

10/8/2014: LỄ VIÉNG (Ký) Nghi ngút lư hương, giữa chính đền Hạc đồng chầu vị, đứng hai bên Hàng ngang, hàng dọc, đều tam tắp Trang phục so găng, nét vẹn tuyền Kính cẩn nghiêng mình, phút mạc niện Nén nhang tôn kính, căm lư trên Tâm hồn hòa quyện, tình đồng chí Người ở cõi trần, kẻ cõi... hiển thị thêm 10/8/2014:
LỄ VIÉNG (Ký)
Nghi ngút lư hương, giữa chính đền
Hạc đồng chầu vị, đứng hai bên
Hàng ngang, hàng dọc, đều tam tắp
Trang phục so găng, nét vẹn tuyền
Kính cẩn nghiêng mình, phút mạc niện
Nén nhang tôn kính, căm lư trên
Tâm hồn hòa quyện, tình đồng chí
Người ở cõi trần, kẻ cõi tiên
Ngày:25/7/2014
Ngoclan

Xem Thêm:
http://levanm.blogspot.com/2014/08/10820...
6 câu trả lời 6