Cho mình hỏi viết bài đăng báo có được đánh máy tính không hay bắt buộc phải viết tay ạ?

5 câu trả lời 5