Ngành Quản trị lữ hành là gì?

em định học ngành quản trị lữ hành này, nhưng ko rõ lắm là nó mai sau sẽ làm những gì, và trường nào dạy ngành này, hay ngành có liên quan ngành này. ai biết chỉ em với.
6 câu trả lời 6