Thắc mắc?mọi người giúp e với?

1 chiếc xe đang chuyển động thẳng nhanh dần điều,sau 10s chiếc xe chạy từ 4m/s lên 6m/s.
Thì cái 4m/s có phải vận tốc ban đầu ko?
8 câu trả lời 8