Em đc mời đi du học ở hàn quốc nhưng em rất sợ đi máy bay. Vì lỡ đi mà máy bay xảy ra sự cố j thì em bit làm sao đây?

9 câu trả lời 9