Có 3 người bị giam, nhà vua sắp họ thành 1 hàng dọc, bịt mắt họ bằng khăn màu đỏ và màu xanh...?

Có 3 người bị giam, nhà vua sắp họ thành 1 hàng dọc, bịt mắt họ bằng khăn màu đỏ và màu xanh. Nếu ai đoán được bịt mắt của mình màu gì sẽ được tha tội. Vì vậy người đứng cuối thấy được màu của 2 người đứng đầu, người thứ 2 thấy được người thứ nhất. Hỏi ai là người trả lời đầu tiên mà lại đoán đúng chính xác màu của... hiển thị thêm Có 3 người bị giam, nhà vua sắp họ thành 1 hàng dọc, bịt mắt họ bằng khăn màu đỏ và màu xanh. Nếu ai đoán được bịt mắt của mình màu gì sẽ được tha tội. Vì vậy người đứng cuối thấy được màu của 2 người đứng đầu, người thứ 2 thấy được người thứ nhất. Hỏi ai là người trả lời đầu tiên mà lại đoán đúng chính xác màu của mình và để cả 3 cùng đc tha tội???
5 câu trả lời 5