Bị Bố đẻ lạm dụng tình dục khi còn bé ! Bị Mẹ ruột giữ im lặng và xa lánh ! Bị các em khinh thường ! Có ai ở đó không ? Tôi nên đi về đâu?

5 câu trả lời 5