Hỏi: mở tk chứng khoán là đến ngân hàng mở hay phải đến trực tiếp công ty chứng khoán??

Tôi định mở tk chứng khoán vcbs bạn nào có tham gia xin tư vấn. Tôi ở miền núi quảng trị muốn tham gia chứng khoán mà vào tận ngân hàng đã may phước rồi huống gì vào tận sài thành chắc phải bới cơm gạo theo...
6 câu trả lời 6