NADH2 với FADH2 khác nhau ntn ạ?. Tại sao trong pư hóa sinh lúc thì dùng NAD->NADH2 lúc dùng FADH2?

4 câu trả lời 4