1.Vì sao chúng ta không nên ăn 1loại thức ăn trong thời gian dài,mặc dù nó bổ dưỡng 2.Vì sao để hạt nhanh nảy mầm người ta cần cung cấp nc?

4 câu trả lời 4