Có app nào có thể làm lặp lại 1 đoạn trong video được k ạ?

.
4 câu trả lời 4